Latest Entries
Văn hóa nguyệt san quyển 5 tháng 5, 1965
20 nam van hoc mien nam / DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Sách báo hiếm

Văn hóa nguyệt san quyển 5 tháng 5, 1965

  Tủ sách Di sản văn chương miền Nam bắt đầu thực hiện dự án lớn: Gom toàn bộ 33 tập Văn Hóa Nguyệt san in lại theo phương pháp Perfect binding và Desktop Publishing. Đây là một tạp chí có tầm vóc lớn,  được nhắc nhở nhiều bởi những bài vởi sưu khảo, biên … Đọc tiếp

Phùng Thăng / TẢN MẠN

Một khám phá mới về sự khả tín của lý luận phê bình văn học: Đúng cả !…

Như vậy, từ nay, người đọc cần phải cám ơn bà Thụy Khuê trước khi chọn sách để mua. Cứ tìm hiểu tác phẩm có bị các nhà văn lớn phê bình phản bác không. Nếu không thấy là yên tâm bỏ tiền ra, nó đúng cả!   …Chỉ khoảng một tháng sau khi Những Ruồi được … Đọc tiếp