Latest Entries
Uncategorized

Tấm hình cũ

Một bạn trong nước vừa tìm ra hình của lão Kim Mao Sư vương  thời hắn còn là một trung đội trưởng thám kich thuộc đại đội 405 tham kich sư đoàn 22 BB quân lực miền Nam. Tấm hình đăng trên “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. Xem hắn như một bạch diện … Tiếp tục đọc

bài thơ đăng ở bìa sau
DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / nhận định văn chương thời chiến / TẢN MẠN

bài thơ đăng ở bìa sau

Suốt 16 năm, với 74 số báo, đây là lần đầu tôi đi một bài thơ tình ở trang bìa sau của tạp chí thư quán bản thảo số 74: Bài thơ nhan đề “Thư cho anh” của Lý thị Kim Xương, đăng trên nguyệt san Tình Thương số 13 tháng 1-1965. Theo một người … Tiếp tục đọc

TẢN MẠN

Program linh hồn ?

(Talawas 11-11-2004) (Góp ý với bài viết của Nguyễn Hữu Liêm)Bài triết luận của GS Nguyễn Hữu Liêm “Giữa cái thực và cái không thực: một triết luận về không gian internet” đã đề cao vai trò điện toán vào ngay cả kiếp nhân sinh, sự sống, linh hồn… Để chứng minh, ông đã viện … Tiếp tục đọc