DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM

Nguyễn Mạnh Côn: Mối tình màu hoa đào

Khởi post nhiều kỳ một tác phẩm  của Nguyễn Mạnh Côn: Mối tình màu hoa đào.

Đọc nội dung

bìa sưu tập từ  nguồn: http://sachxua.net/forum/index.php?topic=8483.0. Xin cám ơn !

Advertisements