Thư Quán Bản Thảo / Trần Hoài Thư

Theo em (200)

Posted on: Tháng Mười 30, 2015

  • In: YEN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Theo em (200)

NJ03-Sach (2)

 

Bạn bè của em từ xa đến thăm
Em nằm trên giường khóc òa cảm kích
Cám ơn tấm lòng dẹp như màu hoa cúc
Đã mang vào làm rực  thắm cả phòng em

%d bloggers like this: