Dinh cuong / sáng tác của THT

Mọc thơ

Theo Blog Pham Cao Hoàng, , có đến 875 bài thơ của Đinh Cường  xuất hiện trên Blog.  Đó là chưa kể các bài thơ xuất hiện ở những blog khác.

Tóc đời cứ mọc mãi
Tóc anh cứ rụng dần
Thay vào ngàn sợi  rụng
Mọc lên ngàn bài thơ