TẠP CHI THU QUAN BẢN THAO

TQBT 73 có chỗ đặt lưng…

Đường bay xa nào cũng mõi
Cám ơn bạn bè đã cho Thư Quán Bản Thảo  một chỗ đặt lưng
fullsizerender

hình chụp của D. sau khi nhận báo