DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Văn hoa nguyert san

Văn liệu hiếm:Tấm bia ở Lam Sơn

(Trích từ Văn Hóa Nguyệt San số 3 bộ mới THÁNG 6-1955)bia-lam-son-1bia-lam-son-2bia-lam-son-3bia-lam-son-5bia-lam-son-6

Advertisements