Thơ thời làm lính miền Nam

Cám ơn dây buộc quần hồng

 

trungdoitruongtht-dan-su
THT  thời trung đội trưởng thám kích.
Hình chụp bởi viên đại úy cố vấn Mỹ
tại mật khu Háo Lễ Bình Định. Sau dó,
viên đại úy tử trận tại đồi Kỳ Sơn. (tư liệu của THT)

Người ta đeo  kính  gọng vàng
Tôi đây đeo kính cột bằng dây thun
Phòng khi nhảy xuống trực thăng
Lực quay chong chóng khỏi làm kính văng
Cám ơn dây buộc quần hồng
Từ đâu, không biết vào tròng đầu ta…
Người ta đeo mặt Di Đà
Tôi đây đeo cái ta bà chị em