DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Văn Hóa Nguyệt San

Kẻ thù chính của Trần Hưng Đạo

Sưu Khảo của CHÀNG HAI & NGHI BA
(nguồn: Văn Hóa Nguyệt San số 14, 15, 16 năm 1956)

Xin click vào đây để đọc bản điện tử

bia-kethu-thdage

 

Advertisements