20 nam van hoc mien nam / DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Dương Nghiễm Mậu / Tác phẩm Thư Ấn Quán xb

Dương Nghiễm Mậu: Địa Ngục có thật

 

bút ký của Dương Nghiễm Mậu viết về năm Mậu Thân tại Huế, phụ ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 phát hành năm 2013 chủ đề nhà văn Dương Nghiễm Mậu

(Xin click vào hình để đọc)

BIA DNCT