Thư Quán Bản Thảo / Trần Hoài Thư

Quà Tết của TQBT

Posted on: Tháng Hai 5, 2018

Quà Tết  văn nghệ của Tạp chí TQBT đã được gởi đến bằng hữu. Một số cho biết đã nhận được. Ai cũng khen đẹp vì bìa có vân nổi rất lạ. (Bìa Thu Hoang Đường và Những tạp chí văn học miền Nam).unnamed

%d bloggers like this: