Thư Quán Bản Thảo / Trần Hoài Thư

Một truyện ngắn thất lạc của hoàng ngọc tuấn

Posted on: Tháng Bảy 15, 2018

  • In: Uncategorized
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Một truyện ngắn thất lạc của hoàng ngọc tuấn

Chùng tôi tìm thấy một bài viết của Hoang Ngọc Tuấn trên tuần báo Tinh Hoa số 12 phát hành 30-3-1969. Bài này không thấy trên mạng cũng như trong các sach xuất bản của HNT.

HNT--1IMG_20180715_0001.jpg

%d bloggers like this: