sáng tác của THT

Đón Tết

  Những ngày gần Tết, năm nào cũng vậy, Oanh vẫn loanh quanh với những chuẩn bị. Gia đình có ba người, nhưng đối với nàng, gia đình đầy ấp. Người đã khuất, người còn sống. Và cả những vị thần linh hiển thánh. Các ngài đã hiện diện cùng khắp, trong từng thước khối … Tiếp tục đọc

20 nam van hoc mien nam / DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Dương Nghiễm Mậu / Tác phẩm Thư Ấn Quán xb

Dương Nghiễm Mậu: Địa Ngục có thật

  bút ký của Dương Nghiễm Mậu viết về năm Mậu Thân tại Huế, phụ ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 phát hành năm 2013 chủ đề nhà văn Dương Nghiễm Mậu (Xin click vào hình để đọc)   Tiếp tục đọc