EBOOK thi phẩm “Thơ từ Sáng Tạo”
20 nam van hoc mien nam / Ebook / Sang tao / Tác phẩm Thư Ấn Quán xb

EBOOK thi phẩm “Thơ từ Sáng Tạo”

Lời  chủ Blog: Bài này được post cách đây hơn hai năm (Jul-4-2014) , khi  tập “Thơ Từ Sáng Tạo” được ra đời.  Tác phẩm này là phụ ấn bản của tạp chí TQBT chủ đề tạp chí ST, gồm  toàn bộ những bài  thơ  xuất  hiện trên tạp chí ST từ số đầu tiên … Tiếp tục đọc

2 tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu ( E Book)
Dương Nghiễm Mậu / Ebook / Sách báo hiếm

2 tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu ( E Book)

Gào Thét của Dương Nghiễm Mậu, Nguyệt san Văn Uyển tháng 1-1969   (Xin click vào hình để đọc) 2. Địa Ngục có thật bút ký của Dương Nghiễm Mậu viết về năm Mậu Thân tại Huế, phụ ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 phát hành năm 2013 … Tiếp tục đọc