2 tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu ( E Book)
Dương Nghiễm Mậu / Ebook / Sách báo hiếm

2 tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu ( E Book)

Gào Thét của Dương Nghiễm Mậu, Nguyệt san Văn Uyển tháng 1-1969   (Xin click vào hình để đọc) 2. Địa Ngục có thật bút ký của Dương Nghiễm Mậu viết về năm Mậu Thân tại Huế, phụ ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 55 phát hành năm 2013 … Tiếp tục đọc