Khoa Hữu

Khoa Hữu †

Nhà thơ Khoa Hữu vừa qua đời vào ngày 5/4/2012 tại Saigon. Để tưởng nhớ đến ông, chúng tôi sẽ lần lượt đăng lại những sáng tác mà ông đã có nhã ý đóng góp cho tạp chí TQBT trước đây. Sau đây là bài thơ “Thơ Viết Dưới Thập Giá ”  xuất hiện trên … Tiếp tục đọc