Khoa Hữu

Khoa Hữu †

Nhà thơ Khoa Hữu vừa qua đời vào ngày 5/4/2012 tại Saigon. Để tưởng nhớ đến ông, chúng tôi sẽ lần lượt đăng lại những sáng tác mà ông đã có nhã ý đóng góp cho tạp chí TQBT trước đây. Sau đây là bài thơ “Thơ Viết Dưới Thập Giá ”  xuất hiện trên … Tiếp tục đọc

DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Khoa Hữu

Khoa Hữu: Một truyện ngắn trước 1975

* Bốn mươi năm sau, 2010 tôi mới có ý định phổ biến câu chuyện này với chủ tâm khác gửi đến những người cầm bút từ phía khác “Lịch sử chưa bao giờ là một ngộ nhận, xin hãy viết lại lịch sử bằng trái tim và sự trân trọng”         Những Viên đạn … Tiếp tục đọc