TUẦN BÁO KHỞI HÀNH VÀ TÔI
20 nam van hoc mien nam / Khoi hanh / nhận định văn chương thời chiến / TẢN MẠN

TUẦN BÁO KHỞI HÀNH VÀ TÔI

Người viết: Trần Hoài Thư   Chọn mặt gởi vàng https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/10/khoi-hanh-va-toi-chon-bao-goi-bai/ Nhân vật người lính https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/16/khoi-hanh-va-toi-nhan-vat-nguoi-linh/ Hội văn nghệ sĩ quân đội https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/19/khoi-hanh-va-toi-hoi-van-nghe-si-quan-doi-bai-ba/ Phản chiến, phản bội hay… https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/25/khoi-hanh-va-toi-phan-chien-hay-phan-boi-bai-bon/ Nhân một bài viết của Dương Nghiễm Mậu https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/28/khoi-hanh-va-toi-nhan-mot-bai-viet-cua-duong-nghiem-mau-bai-5/ Đọc KH trên trần nhà https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/29/doc-khoi-hanh-tren-tran-nha/ Khi chúng tôi lên tiếng https://tranhoaithux.wordpress.com/2014/10/30/khoi-hanh-va-toi-khi-chung-toi-len-tieng-bai-sau/ Cái chết của một tuần … Tiếp tục đọc

20 nam van hoc mien nam / DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Khoi hanh / Sách báo hiếm / TẢN MẠN

Khởi Hành và tôi: Cái chết của một tuần báo văn học miền nam (bài 8)

  Khởi Hành số 156 là số cuối cùng của một tuần báo văn học lần đầu tiên trong văn học sử VN, sống lâu , bán chạy , gây rất nhiều dấu ấn nhất trong tâm trí lớp người trè có ý  thức bấy giờ. Cái chết thật lạ. Nó không phải như Sáng … Tiếp tục đọc

DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Khoi hanh / nhận định văn chương thời chiến / Sách báo hiếm / TẢN MẠN

Khởi Hành số 12, 52: Chứng từ của một sự bất lực (bài 7)

Hai người viết của thời Sáng Tạo là Mặc Đổ và Thanh Tâm Tuyền đã tái xuất hiện trên tuần báo Khởi Hành. Số 12 tháng 5 năm 1969, Mặc Đổ có bài viết nhan đề “Mặc Cảm KaKi” đã bị chống đối dữ dội từ những người trẻ viết văn/làm thơ mang màu áo lính. … Tiếp tục đọc

20 nam van hoc mien nam / DI SẢN VĂN CHUONG MIỀN NAM / Khoi hanh / nhận định văn chương thời chiến / TẢN MẠN

Khởi Hành và tôi: Khi chúng tôi lên tiếng (bài sáu)

Bài viết của nhà văn Mặc Đổ  đăng trên Khởi Hành số 12 dưới nhan đề “Mặc Cảm Ka Ki” đã gặp phản ứng mạnh mẽ của những người trẻ viết văn mang màu đồng phục bấy giờ. Chúng tôi đã sưu tập, đánh máy và đăng lại toàn bộ bài của nhà văn Mặc Đổ … Tiếp tục đọc

chia sẻ kinh nghiệm / Chia sẻ sáng kiến / Khoi hanh

Đọc Khởi Hành trên trần nhà

Tạp chí Khởi Hành được lưu trử qua Microfilm. Chúng tôi cần phải có Microfilm reader mới có thể đọc được nó. Nhưng máy đọc microfilm rất nặng, chỉ được trang bị trong các thư viện lớn. Muốn đọc chúng tôi phải đi xa. Đó là trở ngại lớn vì chúng tôi không thể đi … Tiếp tục đọc