nhà văn miền Bắc viết về người lính miền Nam / sang tac bang huu / Văn học

CHIẾN TRANH ĐÃ QUA LÂU RỒI

 Đỗ Trường Lời chũ Blog:   Thế hệ hôm nay là thế hệ may mắn. Ít ra, internet, facebook… cũng giúp thế hệ này tiếp xúc với ánh sáng hơn là bóng tối. Nhưng còn văn chương thì sao? Làm sao phân biệt được ánh sáng và bóng tối? Bạn có bao giờ đi thám … Tiếp tục đọc

nhà văn miền Bắc viết về người lính miền Nam / Viết lúc 4 AM

Viết lúc 4 AM – Võ Minh – Và những người lính thám báo miền Nam

…Quân số lúc đó là hơn hai nghìn sáu trăm người. Thế mà giờ đây, ngồi điểm lại, không biết có còn được ba trăm người nữa không? Dẫu biết rằng: Sau gần bốn chục năm, có rất nhiều người do vết thương tái phát, hay di chứng của những cơn sốt rét giữa rừng … Tiếp tục đọc