nhu liệu cần thiết

làm sao để post một file mp3 vào wordpress ?

 Cháu xin phép hỏi thăm Chú làm sao để post một file mp3 vào wordpress: Trả lời: WordPress không cho phép trực tiếp post một file mp3 vào blog của nó (embedding) , ngoại trừ phải mua thêm đất (space).  Giá vào khoảng  $50 cho 25 GB. Sau khi upload file audio lên blog, chúng … Tiếp tục đọc

nhu liệu cần thiết

OCR của Google miễn phí đổi sang tiếng Việt

Qua sự tìm tòi trên mạng tôi mới khám phá  Google có thiết lập một nhu liệu OCR để đổi sang một số ngôn ngữ trên thế giới. Trong đó có tiếng Việt. Tôi đã thử, và thấy phần hành này khá hơn VNDOCR nhiều.  Hiện tại tôi sử dụng software này để chuyển đổi … Tiếp tục đọc

nhu liệu cần thiết

Chuyển đổi từ VNI sang Unicode qua Unikey

Ví dụ bạn nhận một bài  được đánh máy bằng font VNI-TIMES. Bạn cần phải hoán chuyển sang Unicode mới có thể đọc được. Unikey có một utility hay function (công cụ) có thể dễ dàng hoán chuyển. Unikey là một nhu liệu rất phổ thông, dễ sử dụng, có thể chuyển đổi dễ dàng … Tiếp tục đọc