nhu liệu cần thiết

OCR của Google miễn phí đổi sang tiếng Việt

Qua sự tìm tòi trên mạng tôi mới khám phá  Google có thiết lập một nhu liệu OCR để đổi sang một số ngôn ngữ trên thế giới. Trong đó có tiếng Việt. Tôi đã thử, và thấy phần hành này khá hơn VNDOCR nhiều.  Hiện tại tôi sử dụng software này để chuyển đổi … Đọc tiếp

nhu liệu cần thiết

Chuyển đổi từ VNI sang Unicode qua Unikey

Ví dụ bạn nhận một bài  được đánh máy bằng font VNI-TIMES. Bạn cần phải hoán chuyển sang Unicode mới có thể đọc được. Unikey có một utility hay function (công cụ) có thể dễ dàng hoán chuyển. Unikey là một nhu liệu rất phổ thông, dễ sử dụng, có thể chuyển đổi dễ dàng … Đọc tiếp