Rong bút / TẢN MẠN

Hôm nay bạn bè thân hữu nhìn mặt và đưa tiễn Phùng Nguyễn lần cuối cùng…

Phùng Nguyễn ơi, Hôm nay bạn bè tứ phương về Maryland tiễn đưa Phùng một lần cuối cùng Xin lỗi Phùng, anh không thể về được Không thể về cầm tay tất cả những người có mặt. Từ thân nhân đến bạn bè Ai ai cũng mang theo nỗi buồn dù lớn dù nhỏ Ai … Tiếp tục đọc