sáng tác của THT / Thơ thời làm lính miền Nam

Đêm nằm nghĩa địa Luật Chánh – Bình Định

  Nhà văn Trần Hoài Thư năm 1967 – thời vừa viết vừa đánh giặc. Hình chụp khi làm trung đội trưởng thám kích /sư đoàn 22BB. Hình trích từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. … Nhà văn Trần Hoài Thư là trung đội trưởng thuộc đại đội 405 Thám … Tiếp tục đọc