Thêm một đứa con ra đời : nhữngsốbáovănhọccuốicùngcủamiền nam…
TẠP CHI THU QUAN BẢN THAO / TẢN MẠN

Thêm một đứa con ra đời : nhữngsốbáovănhọccuốicùngcủamiền nam…

Lại một đứa con nữa được ra đời. TQBT số 75, tháng 6-2017. Sớm hơn thường lệ một tháng.  Số báo cuối cùng của BA TẠP CHÍ VĂN HỌC MIỀN NAM Trần Hoài Thư   Nếu kể những tạp chí văn học phát hành vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 -75  thì miền Nam có … Tiếp tục đọc