sáng tác của THT / Thơ thời làm lính miền Nam

Đêm nằm nghĩa địa Luật Chánh – Bình Định

  Nhà văn Trần Hoài Thư năm 1967 – thời vừa viết vừa đánh giặc. Hình chụp khi làm trung đội trưởng thám kích /sư đoàn 22BB. Hình trích từ tác phẩm “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. … Nhà văn Trần Hoài Thư là trung đội trưởng thuộc đại đội 405 Thám … Tiếp tục đọc

sáng tác của THT / Thơ thời làm lính miền Nam

Khi nhà thơ nhảy trực thăng

Thường thường mỗi chiếc trực thăng mang khoảng 5   người.. Trung đội trưởng ngồi ở băng giữa. Hai băng ngoài, mỗi băng hai người cọng vào xạ thủ đại liên trực thăng. Bạn thấy trực thăng không dáp xuống để chúng tôi nhảy, nhưng bay một chỗ cách dất khoảng 5,6  mét (Xin xem hình). … Tiếp tục đọc