theo em (sau lan 3)

Tôi mang…

Chiều nay tôi lái xe về thăm mình, trong khi tuyết đang trút xuống cuồng nhiệt…. Tuyết làm tôi chao lòng. Mà chân tôi thì Gout đã nhảy qua bàn chân trái. Sưng vù, bầm đỏ. Bệnh không buông tha tôi, như tuyết không chịu buông tha đỏ xuống từ sáng mãi  đến chiều, không … Đọc tiếp