Uncategorized

Mẹ nai…

8 PM. Trới mưa lớn. Ngoài vườn sau, con nai mẹ vẫn đứng bên cạnh hàng rào. Con nai con – bé lăm – chắc ở bên kia hàng rào, cứ kêu lên từng tiếng đứt đoạn. Tôi không biết làm sao để cho hai mẹ con sum họp. Nhất là lúc mưa như trút … Tiếp tục đọc

Uncategorized

Tấm hình cũ

Một bạn trong nước vừa tìm ra hình của lão Kim Mao Sư vương  thời hắn còn là một trung đội trưởng thám kich thuộc đại đội 405 tham kich sư đoàn 22 BB quân lực miền Nam. Tấm hình đăng trên “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. Xem hắn như một bạch diện … Tiếp tục đọc