Uncategorized

Tấm hình cũ

Một bạn trong nước vừa tìm ra hình của lão Kim Mao Sư vương  thời hắn còn là một trung đội trưởng thám kich thuộc đại đội 405 tham kich sư đoàn 22 BB quân lực miền Nam. Tấm hình đăng trên “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh. Xem hắn như một bạch diện … Tiếp tục đọc