Uncategorized

The beauty of lay-flat

Có một blog chuyên viết về bookbinding, khi đề cập đến việc cuốn sách được người đọc lật ra, chịu nằm yên trên mặt bàn, không làm reo trở lại vị trí cũ, là “the beauty of lay-flat”. Ví chuyện sách mở ra nằm yên là “beauty” có hơi quá lố  chăng ?  Tôi nghĩ … Tiếp tục đọc