RESTORE
sáng tác của THT / YEN

RESTORE

Có những điều quá bất ngờ Xãy ra làm ta không thể hiểu Hôm qua Không hiểu sao cái thư viện nhỏ của ta lại bị biến mất biến mất thật rồi Lần mò mới có thể copy những file may mắn vào được 10 CD. hứa lòng sẽ không bao giờ ỷ y như vậy … Đọc tiếp