Tạp chí Vấn Đề ( Mai Thảo & Vũ Khắc Khoan) 

Giới thiệu nguyệt san Vấn Đề + 20 năm văn học miền Nam
e book tqbt 63

Sau đây là những số Vấn Đề chúng tôi  thực hiện  xong. Sẽ tiếp tục post khi có dịp cho dến hết (56 số, kể cả số 52 bị tịch thu).

(Click vào link dưới bìa để đọc bản pdf)

bia 1Vấn Đề số 1 tháng 4-67

bia 2
noidung VD so 2

bia 3
noi dung Van De so 3

bia 4.jpgnoi dung van de so 4

bia 5
noidung VD so 5

 

bia 6noidung so 6

bia 24
noidung 24

 

 

 

bia 48
noi dung so 48

bia 49
Noi dung VD so 49

bia 56
Noi dung van de so 56