Latest Entries
sáng tác của THT

Phép lạ

  Hãy cầu Ta đi và Ta sẽ cho người xin Cầu ngày cầu đêm cầu cho đến khi nhắm mắt Với tôi, tự biết mình biếng nhác Nên không bao giờ được hưởng phước Người ban Vậy mà đời tôi ân điển dư tràn Ngay cả một  đá hòn  trên đồi Kỳ Sơn cũng … Đọc tiếp

Knowledge sharing

MDI TO TIFF IN WINDOWS 10

MDI (Microsoft office Document Imaging) is a powerful application for multipage images scanning. But it  works for XP only.After XP is not longer supported by Microsoft,  Microsoft has an utility  application  called MDI to TIFF Converter to solve this problem. However the supported operating Systems  for this utility are: Windows 7, Windows Server 2003 R2 (32-Bit … Đọc tiếp