Sách mới xuất bản

Nhà xuất bản Thư Án quán vừa xuất bản tập truyện “Những truyện ngắn thời chiến” của Trần Hoài Thư. Sách dày 615 trang, gồm 65 truyện ngắn viết trước 1975. Các truyện được sưu tập trên Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Ý Thức, Trình Bày, Văn Hoc, Nghiên Cưu Văn Học, Thời Tập….
Giá $45. Nhận check, paypal, money order hay tem thư. hoặc cash.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

tranhoaithu16@gmail.com

sachmoi